300.000 

Phiến chống sét cho 10 đường điện thoại, tránh sét lan truyền trên đường dây…

50.000 

Phiến đấu cáp diện thoại 10 đôi, đấu dễ dàng được đánh số từ 0…

Liên hệ

Bộ wallplate AMP 2 lỗ hình chữ nhật, bao gồm mặt 1 lỗ - chân…

Liên hệ

Bộ wallplate AMP 1 lỗ hình chữ nhật, bao gồm mặt 1 lỗ - chân…

3.200.000 

Hộp cáp điện thoại 230 - 500 đôi, dùng đấu nối cho 230-500 số điện…

2.450.000 

Hộp cáp điện thoại 130 - 220 đôi, dùng đấu nối cho 130-220 số điện…

270.000 

Hộp cáp điện thoại 70 - 120 đôi, dùng đấu nối cho 70-120 số điện…

450.000 

Hộp cáp điện thoại 30 - 60 đôi, dùng đấu nối cho 30-60 số điện…

290.000 

Hộp cáp điện thoại 20 đôi, dùng đấu nối cho 20 số điện thoại đồng…

250.000 

Hộp cáp điện thoại 10 đôi, dùng đấu nối cho 10 số điện thoại đồng…

36.739 

Cáp điện thoại 100 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

70.000 

Cáp điện thoại 50 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

32.000 

Cáp điện thoại 32 đôi, lõi 0,5mm, dùng đấu nhẩy từ tổng đài ra hộp…

32.000 

Cáp điện thoại 30 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

25.000 

Cáp điện thoại 20 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

36.526 

Cáp điện thoại 10 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

1.550.000 

Cáp điện thoại 2 đôi, 1 cuộn 500 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời,…

380.000 

Cáp điện thoại 2 đôi, 1 cuộn 200 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy trong nhà…