290.000 

Hộp cáp điện thoại 20 đôi, dùng đấu nối cho 20 số điện thoại đồng…

250.000 

Hộp cáp điện thoại 10 đôi, dùng đấu nối cho 10 số điện thoại đồng…

36.739 

Cáp điện thoại 100 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

70.000 

Cáp điện thoại 50 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

32.000 

Cáp điện thoại 32 đôi, lõi 0,5mm, dùng đấu nhẩy từ tổng đài ra hộp…

32.000 

Cáp điện thoại 30 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

25.000 

Cáp điện thoại 20 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

36.526 

Cáp điện thoại 10 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại…

1.550.000 

Cáp điện thoại 2 đôi, 1 cuộn 500 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời,…

380.000 

Cáp điện thoại 2 đôi, 1 cuộn 200 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy trong nhà…

850.000 

Cáp điện thoại 1 đôi, 1 cuộn 500 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời…

Liên hệ

Phần mềm quản lý WiFi qua Server, Cho phép quản lý Wifi và chạy WiFi…

Liên hệ

Phần mềm quản lý WiFi qua Cloud, Cho phép quản lý Wifi và chạy WiFi…