850.000 

Cáp điện thoại 1 đôi, 1 cuộn 500 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời…

Liên hệ

Phần mềm quản lý WiFi qua Server, Cho phép quản lý Wifi và chạy WiFi…

Liên hệ

Phần mềm quản lý WiFi qua Cloud, Cho phép quản lý Wifi và chạy WiFi…