Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết bị phát biểu voting

Thiết bị phát biểu voting không dây.

Đây là hệ thống cho phép các đại biểu bấm nút để được phát biểu. Hệ thống sử dụng như trong chương trình "Đấu Trường 100 trên VTV3"

Xem như là Dạng lưới Danh sách

2 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

2 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang