68.000.000 

Thiết bị SIM 4G 32 cổng SMG4000-C32LC1, kết nối 32 SIM di động chuẩn 2G,3G,4G.…

34.200.000 

Thiết bị SIM 4G 16 cổng SMG4016-16LC, kết nối 16 SIM di động chuẩn 2G,3G,4G.…

24.600.000 

Thiết bị SIM 4G 8 cổng SMG4008-8LC, kết nối 8 SIM di động chuẩn 2G,3G,4G.…

18.800.000 

Thiết bị SIM 4G SMG4004-4LC, kết nối 4 SIM di động chuẩn 2G,3G,4G. Kết nối…