Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết bị hội nghị nhiều bên

Thiết bị hội nghị nhiều bên Audio qua đường điện thoại PSTN và VoIP, cho phép:

- Họp hội nghị từ 8 đến 16 bên đồng thời qua đường điện thoại.

- Gọi trực tiếp vào nhóm để tham gia họp.

- Mời người tham gia họp.

-> Điện thoại hội nghị 

Giải pháp hội nghị IP

Các dòng thiết bị hội nghị họp trực tuyến:

Thiết bị hội nghị truyền hình *Camera hội nghị truyền hình *Mic hội nghị truyền hình *MCU hội nghị truyền hình *Điện thoại hội nghị

Xem như là Dạng lưới Danh sách

8 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

8 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang