Tính năng phần mềm tính cước và quản lý khách sạn

Tính năng phần mềm tính cước và quản lý khách sạn

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI KỂ CẢ CÀI LẠI MÁY TÍNH FORMAT WINDOWS

 

  1. 1.     Tính năng phần mềm tính cước tổng đài.

a. Chức năng quản lý.

–          Quản lý cước gọi tổng đài theo máy lẻ.

–          Quản lý cước gọi tổng đài theo mã cá nhân (account code).

–          Quản lý cước gọi tổng đài theo phòng ban.

b. Giá cước

–     Tính cước theo Block bất kỳ (1s,2s… block do người dùng định nghĩa hoặc block tính cước theo bưu điện).

–     Phân hệ tính cước mở rộng có thể thêm trường cước mới khi có nhà cung cấp mới hoặc khi có đầu dịch vụ mới phát sinh.

–     Không bao giờ bị mất cước, hệ thống tự động phát hiện khi có cuộc gọi mới không thuộc bảng cước của hệ thống.

c. Quản lý theo số điện thoại.

–     Hiện lên tên cùng số điện thoại của người gọi đến.

–     Quản lý số điện thoại của khách hàng.

d. Chức năng báo cáo

–     Báo cáo cước điện thoại vào bất kỳ thời gian nào.

–     Báo cáo cước cuộc gọi theo phòng ban.

–     Báo cáo cước cuộc gọi theo mã cá nhân.

–     Bao cáo cước theo hoá đơn tổng hợp.

–     Báo cáo cước điện thoại theo số gọi đến.

–     Báo cáo cước điện thoại lớn hơn thời gian nào đó.

–     Báo cáo cước điện thoại lớn hơn số tiền nào đó.

–     Báo các cước điện thoại trên đường trung kế bưu điện bất kỳ.

………..

  1. 2.     Quản lý khách sạn.

* Checkin

–          Chức năng checkin khách lẻ/ khách đoàn theo ngày

–          Chức năng checkin khách lẻ/ khách đoàn theo giờ

–          Chức năng đặt phòng trước

–          Chức năng đổi phòng cho khách

–          Chức năng tìm danh sách khách hàng đã ở tại khách sạn

* Checkout

–          Chức năng checkout khách lẻ/khách đoàn theo ngày

–          Chức năng checkout khách lẻ/khách đoàn theo giờ

* Chức năng tiêu dùng của khách hàng

–          Chức năng tiêu dùng của khách hàng

–          Cập nhật các tiêu dùng của khách hàng

* Chức năng báo cáo.

–          Chức năng báo cáo khách sạn

–          Báo cáo vật tư nhập vào khách sạn

–          Báo cáo vật tư tồn trong khách sạn

–          Báo cáo vật tư xuất trong khách sạn

–          Báo cáo tổng thu của khách sạn

–          Báo cáo khách nợ

–          Báo cáo chi hoa hồng cho khách

–          Báo cáo kế toán (Các hóa đơn của khách sạn)

–          Báo cáo khách đang lưu trú tại khách sạn

–          Báo cáo khách đặt chỗ.

–          Báo cáo các hóa đơn cũ

–          In chi tiết các hóa đơn cũ bất cứ lúc nào

* Mẫu hóa đơn

–          Hóa đơn chi tiết

–          Hóa đơn tổng hợp

–          Hóa đơn có VAT

–          Hóa đơn không VAT

 

Trân trọng!

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.