Tổng Đài Ảo

8.100.000 

Tổng đài ip UCM6300A, Hỗ trợ Siptrunk kết nối các nhà mạng, tích hợp 250…

9.900.000 

Tổng đài ip UCM6301, Hỗ trợ Siptrunk kết nối các nhà mạng, tích hợp 500…

14.990.000 

Tổng đài ip UCM6302A, Hỗ trợ Siptrunk kết nối các nhà mạng, tích hợp 500…

18.800.000 

Tổng đài ip UCM6302, 1000 máy lẻ, 150 cuộc gọi đồng thời, 2FXO/2FXS, Kết nối…

29.770.000 

Hỗ trợ 1.000 máy nhánh, 150 cuộc gọi đồng thời Hỗ trợ Siptrunk kết nối…

Liên hệ

Tổng đài ip UCM6304, 2000 máy lẻ, 300 cuộc gọi đồng thời, 4FXO/4FXS, Kết nối…

42.770.000 

Tổng đài ip UCM6308A cung cấp 1.500 máy lẻ IP, kết nối Siptrunk tới các…

Liên hệ

Tổng đài ip UCM6302, 3000 máy lẻ, 450 cuộc gọi đồng thời, 8FXO/8FXS, Kết nối…