Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài cho Dự Án

Cung cấp Tổng Đài cho Dự Án, cấu hình từ 20 đến 10.000 máy lẻ,

- Kết nối E1, ISDN, Siptrunk, E&M, đường vào CO (PSTN), GSM

- Máy lẻ IP, máy lẻ analog, phần mềm softphone

- Kết nối PMS, CRM, Billing

Xem như là Danh sách Dạng lưới

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Tổng đài IP UCM6302 - 1000 máy lẻ và 150 cuộc gọi đồng thời

  0 ₫
  Tổng đài ip UCM6302, 1000 máy lẻ, 150 cuộc gọi đồng thời, 2FXO/2FXS, Kết nối Siptrunk, full tính năng: Lời chào, ghi âm, voicemail, Hội nghị Audio và Video conference, Quản lý qua Cloud Tìm hiểu thêm
 2. Điện thoại VoIP GRP2602P - Quản lý qua Cloud

  0 ₫
  Điện thoại VoIP GRP2602P (PoE), 4 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, màn hình hiển thị LCD, Hỗ trợ quản lý CLoud, Cấu hình tài khoản tự động, Sử dụng cho các nhà mạng, đơn vị cấp tổng đài ảo... Tìm hiểu thêm
 3. Điện thoại VoIP GRP2602 - Quản lý qua Cloud

  0 ₫
  Điện thoại VoIP GRP2602, 4 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, màn hình hiển thị LCD, Hỗ trợ quản lý CLoud, Cấu hình tài khoản tự động, Sử dụng cho các nhà mạng, đơn vị cấp tổng đài ảo... Tìm hiểu thêm
 4. Tổng đài IP UCM6304 - 2000 máy lẻ và 300 cuộc gọi đồng thời

  0 ₫
  Tổng đài ip UCM6304, 2000 máy lẻ, 300 cuộc gọi đồng thời, 4FXO/4FXS, Kết nối Siptrunk, full tính năng: Lời chào, ghi âm, voicemail, Hội nghị Audio và Video conference, Quản lý qua Cloud Tìm hiểu thêm
 5. Tổng đài IP UCM6308 - 3000 máy lẻ và 450 cuộc gọi đồng thời

  0 ₫
  Tổng đài ip UCM6302, 3000 máy lẻ, 450 cuộc gọi đồng thời, 8FXO/8FXS, Kết nối Siptrunk, full tính năng: Lời chào, ghi âm, voicemail, Hội nghị Audio và Video conference, Quản lý qua Cloud Tìm hiểu thêm
 6. Gateway GXW4501 - 30 kênh thoại, hỗ trợ PRI30, SS7, MFC R2

  0 ₫
  Gateway E1 GXW4501 - 30 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ Nat, 2 cổng USB, 1 khe cắm thể nhớ SD Tìm hiểu thêm
 7. Gateway GXW4502 - 60 kênh thoại, hỗ trợ PRI30, SS7, MFC R2

  0 ₫
  Gateway E1 GXW4502 - 60 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ Nat, 2 cổng USB, 1 khe cắm thể nhớ SD Tìm hiểu thêm
 8. Gateway GXW4504 - 120 kênh thoại, hỗ trợ PRI30, SS7, MFC R2

  0 ₫
  Gateway E1 GXW4504 - 120 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ Nat, 2 cổng USB, 1 khe cắm thể nhớ SD Tìm hiểu thêm
 9. Điện thoại VoIP GRP2601 - Quản lý qua Cloud

  0 ₫
  Điện thoại VoIP GRP2601, 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, màn hình hiển thị LCD, Hỗ trợ quản lý CLoud, Cấu hình tài khoản tự động, Sử dụng cho các nhà mạng, đơn vị cấp tổng đài ảo... Tìm hiểu thêm
 10. Điện thoại VoIP GRP2601P - Quản lý qua Cloud

  0 ₫
  Điện thoại VoIP GRP2601P, 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng hỗ trợ PoE, màn hình hiển thị LCD, Hỗ trợ quản lý CLoud, Cấu hình tài khoản tự động, Sử dụng cho các nhà mạng, đơn vị cấp tổng đài ảo... Tìm hiểu thêm
 11. Điện thoại IP GRP2612

  0 ₫
  Điện thoại IP GRP2612, màn hình mầu 2,4", 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng 10/100, danh bạ 1000 số Tìm hiểu thêm
 12. Điện thoại IP GRP2612P

  0 ₫
  Điện thoại IP GRP2612, Màn hình mầu 2,4", 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng 10/100 hỗ trợ PoE, danh bạ 1000 số Tìm hiểu thêm
 13. Điện thoại IP GRP2612W - kết nối WiFi

  0 ₫
  Điện thoại IP GRP2612, Kết nối Wifi 2.4/5Ghz, Màn hình mầu 2,4", 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng 10/100, danh bạ 1000 số Tìm hiểu thêm
 14. Điện thoại IP GRP2613 - hỗ trợ PoE

  0 ₫
  Điện thoại IP GRP2613, Màn hình mầu 2,8", 3 tài khoản SIP, 2 cổng mạng Gigabit 10/100/1000 hỗ trợ PoE, danh bạ 1000 số Tìm hiểu thêm
 15. Điện thoại IP GRP2614 - hỗ trợ PoE và Wifi

  0 ₫
  Điện thoại IP GRP2614, 2 màn hình mầu 2,8" và 2.4", 4 tài khoản SIP, 2 cổng mạng Gigabit 10/100/1000 hỗ trợ PoE và hỗ trợ WiFI, hỗ trợ Bluetooth kết nối tai nghe không dây, danh bạ 2000 số Tìm hiểu thêm
 16. Điện thoại IP GRP2615 - Hỗ trợ PoE và WiFi

  0 ₫
  Điện thoại IP GRP2615, Màn hình mầu 4,3", 16 tài khoản SIP, 2 cổng mạng Gigabit 10/100/1000 hỗ trợ PoE, Hỗ trợ WiFi 2 băng tần 2.4/5Ghz, hỗ trợ Bluetooth kết nối tai nghe không dây, danh bạ 2000 số Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang