Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài cho Dự Án

Cung cấp Tổng Đài cho Dự Án, cấu hình từ 20 đến 10.000 máy lẻ,

- Kết nối E1, ISDN, Siptrunk, E&M, đường vào CO (PSTN), GSM

- Máy lẻ IP, máy lẻ analog, phần mềm softphone

- Kết nối PMS, CRM, Billing

Xem như là Dạng lưới Danh sách

9 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

9 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang