Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài NON China

Cung cấp Tổng Đài cho Dự Án, cấu hình từ 20 đến 5.000 máy lẻ, lên tới 880 cuộc gọi đồng thời. Kết nối E1, ISDN, Siptrunk, E&M, đường vào CO (PSTN). Máy lẻ IP, máy lẻ analog, phần mềm softphone, thiêt bị GSM.. Sản phẩm Non China. Đầy đủ CO, CQ , chứng thư của hãng.

Xem như là Dạng lưới Danh sách

7 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

7 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang