Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài cho Dự Án

Cung cấp Tổng Đài cho Dự Án, cấu hình từ 20 đến 10.000 máy lẻ,

- Kết nối E1, ISDN, Siptrunk, E&M, đường vào CO (PSTN), GSM

- Máy lẻ IP, máy lẻ analog, phần mềm softphone

- Kết nối PMS, CRM, Billing

Xem như là Dạng lưới Danh sách

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang