Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài KX-TDA200

Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, dung lượng mở rộng từ 24 máy lẻ lên 128 máy lẻ, dòng này hết model thay sang dòng tổng đài điện thoại mới là KX-TDA100D, có dung lượng tương đương.

>> Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài Panasonic, hỏi đáp về tổng đài Panasonic

Xem như là Dạng lưới Danh sách

Sản phẩm 1-30 of 45

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

Sản phẩm 1-30 of 45

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang