22.600.000 

Khung phụ tổng đài IP Panasonic KX-TDE620, với 11 khe cắm tùy chọn, mở rộng…

62.000.000 

Khung chính tổng đài IP Panasonic KX-TDE600, với 10 khe cắm tùy chọn, tích hợp…

Liên hệ

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-NCP0158, Sử dụng với các tổng…

26.200.000 

Card DSP64: Tích hợp sẵn 16 trung kế IP và 32 thuê bao IP chuẩn…

5.850.000 

Card DSP16: Tích hợp sẵn 4 trung kế IP và 8 thuê bao IP chuẩn…

8.900.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

12.000.000 

KX-TDA6381: Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181 (không kết nối được với TDA0193) -…

7.000.000 

KX-TDA6111 - Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic…

10.700.000 

KX-TDA6110 - Card kết nối khung chính tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic…

29.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic…

23.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100,…

16.500.000 

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện…

8.900.000 

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

12.900.000 

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

9.900.000 

Card trung kế 8 kênh, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại…

1.650.000 

Bộ lưu điện dùng tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600. Thời gian lưu điện từ 6…

11.200.000 

Card mở rộng 24 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

12.000.000 

KX-TDA6181 - Card mở rộng 16 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic…