Hipath 1150: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 10 máy lẻ

Mã: Siemens Hipath 1150

Tổng đài Siemens Hipath 1150 mở rộng tối đa 10 đường vào bưu điện, ra 50 máy lẻ, tích hợp sẵn chức năng hiển thị số gọi đến và hướng dẫn truy cập trực tiếp trên 10 đường bưu điện.

Liên hệ (giá chưa VAT)