TỔNG ĐÀI SIÊU RẺ

1.100.000 

Tổng đài điện thoại Pabx MS108. Dung lượng 1 đường vào bưu điện 8 máy…

12.900.000 

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích…

3.500.000 

Tổng đài điện thoại Pabx CS416. Dung lượng 4 đường vào bưu điện 16 máy…

2.500.000 

Tổng đài điện thoại Pabx CS308. Dung lượng 3 đường vào bưu điện 8 máy…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 96 máy lẻ. Tích…

Liên hệ

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ, Full tính năng:…

Liên hệ

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ, Full tính năng:…

Liên hệ

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ, Full tính năng:…

Liên hệ

Tổng đài D256A dung lượng 8 đường vào 144 máy lẻ analog, Full tính năng:…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 56 máy lẻ. Tích…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 32 máy lẻ. Tích…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 24 máy lẻ. Tích…