Tổng đài GSM (Cắm SIM)

Liên hệ

Tổng đài IP UCM6510, 1 luồng E1, 2 Cổng FXO, 2 Cổng FXS, 2.000 máy…

18.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6208. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail.…

13.800.000 

Tổng đài IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail. Với 4 đường…

10.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail. Với 2…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại IP UCM6408. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường…

65.000.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4032 - 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

28.500.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4016 - 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

18.500.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4008 - 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

10.900.000 

Gateway giao tiếp 4 SIM di động SMG4004. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

28.000.000 

Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động TG1600, kết nối mọi tổng đài…

2.900.000 

Card giao tiếp GSM 1 kênh sim di động TG100, kết nối mọi tổng đài…

15.500.000 

Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động TG800, kết nối mọi tổng đài…

8.900.000 

Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động TG400, kết nối mọi tổng đài…

25.600.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6116. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 16 đường…

19.900.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6108. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường…

13.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6104. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 4 đường…

7.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6102. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 2 đường…

4.900.000 

Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động TG200, kết nối mọi tổng đài…