Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài GSM (Cắm SIM)

Hãy xem: Giải pháp giảm cước phí gọi điện 1000% cho doanh nghiệp

1. Mô hình kết nối sử dụng tổng đài IP

Tổng đài GSM

2. Mô hình kết nối sử dụng tổng đài Analog như Panasonic, Siemens, LG...

Tổng đài GSM

Xem như là Dạng lưới Danh sách

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang