Tổng đài hội nghị nhiều bên qua PSTN và VoIP – My pbx

Mã: conference my pbx

Tổng đài hội nghị nhiều bên My Pbx, cho phép thoại hội nghị VoIP và PSTN đồng thời, lên tới 16 bên thoại đồng thời, cho phép mời người tham gia họp hoặc tự gọi đến tham gia họp

7.800.000  (giá chưa VAT)