Mypbx-2-100: Tổng đài điện thoại IP 2 vào 100 máy lẻ

Mã: mypbx-2-100

Tổng đài IP Mypbx 2 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn IVR đa cấp, Hiển thị số, Voicemail 4000 giờ, Mở rộng tối đa 16 đường vào analog hoặc 8 luồng E1

Liên hệ (giá chưa VAT)