Liên hệ

Tổng đài IP S100, dung lượng 300-500 máy lẻ, 60-120 cuộc gọi đồng thời, 100…

Liên hệ

Tổng đài IP S100, dung lượng 100-200 máy lẻ, 30-60 cuộc gọi đồng thời, 100…

Liên hệ

Tổng đài IP S50, dung lượng tối đa 50 máy lẻ, 25 cuộc gọi đồng…

Liên hệ

Tổng đài IP S20, dung lượng tối đa 20 máy lẻ, 10 cuộc gọi đồng…

Liên hệ

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối…

7.800.000 

Tổng đài hội nghị nhiều bên My Pbx, cho phép thoại hội nghị VoIP và…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại IP U200, 200 máy lẻ IP, Tích hợp sẵn IVR, UCD.…

Liên hệ

Tổng đài IP N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ, Mở…

Liên hệ

Tổng đài N824-24-72 Cấu hình 24 vào 72 máy lẻ analog, Mở rộng tối đa…

Liên hệ

Tổng đài N824-16-48 Cấu hình 16 vào 48 máy lẻ analog, 16 license máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại IP Mypbx Enterprise 300 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn…

1.850.000 

Modul GSM 1 SIM di động, sử dụng cho các SIM GSM như viettel, vinaphone,…

Liên hệ

Tổng đài IP GSM không dây, kết nối 16 trung kế analog, 4 trung kế…

Liên hệ

Tổng đài IP Mypbx 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại IP Mypbx 12 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP,…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại IP Mypbx 8 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP,…

Liên hệ

Tổng đài IP Mypbx 4 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp…

Liên hệ

Tổng đài IP Mypbx 2 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp…