Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài IP Yeastar

Tổng đài điện thoại IP MyPbx:

- Dung lượng đầu vào không giới hạn và 100 máy lẻ SIP

- Cho phép kết nối sử dụng điện thoại Analog, điện thoại VoIP và Softphone trên máy tính đồng thời

- Tính năng: Hiện số, Voicemail, Disa (IVR) nhiều mức, nhiều kênh.

-....

-> Điện thoại IP sử dụng với các tổng đài IP

-> Điện thoại IP Video

Xem như là Dạng lưới Danh sách

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang