Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài IP Yeastar

Tổng đài điện thoại IP MyPbx:

- Dung lượng đầu vào không giới hạn và 100 máy lẻ SIP

- Cho phép kết nối sử dụng điện thoại Analog, điện thoại VoIP và Softphone trên máy tính đồng thời

- Tính năng: Hiện số, Voicemail, Disa (IVR) nhiều mức, nhiều kênh.

-....

-> Điện thoại IP sử dụng với các tổng đài IP

-> Điện thoại IP Video

Xem như là Danh sách Dạng lưới

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Tổng đài IP S20

  0 ₫
  Tổng đài IP S20, dung lượng tối đa 20 máy lẻ, 10 cuộc gọi đồng thời, 20 kênh trunk VoIP, 2 cổng mạng, khe cắm thẻ nhớ TF, ghi âm và voicemail 5000 phút Tìm hiểu thêm
 2. Tổng đài IP S50

  0 ₫
  Tổng đài IP S50, dung lượng tối đa 50 máy lẻ, 25 cuộc gọi đồng thời, 50 kênh trunk VoIP, 2 cổng mạng, khe cắm thẻ nhớ SD ghi âm và voicemail 5000 phút Tìm hiểu thêm
 3. Tổng đài IP S100

  0 ₫
  Tổng đài IP S100, dung lượng 100-200 máy lẻ, 30-60 cuộc gọi đồng thời, 100 kênh trunk VoIP, 2 cổng mạng. Khe cắm thẻ nhớ SD và cổng USB dùng lưu ghi âm và voicemail 10,000 phút Tìm hiểu thêm
 4. Tổng đài IP S300

  0 ₫
  Tổng đài IP S100, dung lượng 300-500 máy lẻ, 60-120 cuộc gọi đồng thời, 100 kênh trunk VoIP, 2 cổng mạng. Khe cắm thẻ nhớ SD, cổng USB và ổ cứng HDD dùng lưu ghi âm và voicemail 10,000 phút Tìm hiểu thêm
 5. Tổng đài IP N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ

  63.940.000 ₫
  Tổng đài IP N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 32 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh Tìm hiểu thêm
 6. Tổng đài IP N824-24-72 cấu hình 24 đường vào bưu điện 72 máy lẻ

  47.955.000 ₫
  Tổng đài N824-24-72 Cấu hình 24 vào 72 máy lẻ analog, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 24 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh Tìm hiểu thêm
 7. Tổng đài IP N824-16-48 cấu hình 16 đường vào bưu điện 48 máy lẻ

  31.970.000 ₫
  Tổng đài N824-16-48 Cấu hình 16 vào 48 máy lẻ analog, 16 license máy lẻ IP, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 16 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào Tìm hiểu thêm
 8. N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

  15.985.000 ₫

  Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh, Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ,

  Tìm hiểu thêm
 9. Tổng đài hội nghị nhiều bên qua PSTN và VoIP - My pbx

  10.350.000 ₫
  Tổng đài hội nghị nhiều bên My Pbx, cho phép thoại hội nghị VoIP và PSTN đồng thời, lên tới 16 bên thoại đồng thời, cho phép mời người tham gia họp hoặc tự gọi đến tham gia họp Tìm hiểu thêm
 10. Tổng đài IP MyPBX U200 - 200 máy lẻ IP

  0 ₫

  Tổng đài điện thoại IP U200, 200 máy lẻ IP, Tích hợp sẵn IVR, UCD. Phần mềm quản lý khách hàng. Chức năng khách sạn, Ghi âm, Hiển thị số. Sử dụng đường vào bưu điện là: Analog, Siptrunk, Skype, Sim di động GSM...(Cấu hình mặc định: Tích hợp sẵn 200 license máy lẻ IP Sip hoặc IAX, Voicemail 3000 phút, IVR, UCD, Siptrunk)

  Tìm hiểu thêm
 11. Tổng đài IP MyPBX Enterprise lên tới 300 máy lẻ IP

  0 ₫
  Tổng đài điện thoại IP Mypbx Enterprise 300 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn IVR đa cấp, Hiển thị số, Voicemail 3000 giờ, Hỗ trợ ghi âm 2 chiều, có ổ cứng, Hỗ trợ E1-ISDN, GSM gateway Tìm hiểu thêm
 12. Modul GSM: Card GSM 1 kênh sử dụng 1 SIM cho tổng đài IP PBX

  4.255.000 ₫
  Modul GSM 1 SIM di động, sử dụng cho các SIM GSM như viettel, vinaphone, mobilephone. Kết nối tổng đài IP PBX GSM Tìm hiểu thêm
 13. Tổng đài IP không dây GSM sử dụng 4 Sim Di Động và PSTN

  13.570.000 ₫
  Tổng đài IP GSM không dây, kết nối 16 trung kế analog, 4 trung kế GSM, E1,..100 máy lẻ IP SIP, Mở rộng không giới hạn, hạn chế cuộc gọi, chặn gọi đến.. Tìm hiểu thêm
 14. MyPbx-16-100: Tổng đài điện thoại IP dung lượng 16 vào 100 máy lẻ

  31.970.000 ₫
  Tổng đài IP Mypbx 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn IVR đa cấp, Hiển thị số, Voicemail 4000 giờ, Mở rộng tối đa 16 đường vào analog hoặc 8 luồng E1 Tìm hiểu thêm
 15. Mypbx-12-100: Tổng đài điện thoại IP dung lượng 12 vào 100 máy lẻ

  27.370.000 ₫
  Tổng đài điện thoại IP Mypbx 12 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn IVR đa cấp, Hiển thị số, Voicemail 4000 giờ, Mở rộng tối đa 16 đường vào analog hoặc 8 luồng E1 Tìm hiểu thêm
 16. Tổng đài IP MyPBX với 8 vào 100 máy lẻ - Bảo Hành 2 Năm

  20.470.000 ₫
  Tổng đài điện thoại IP Mypbx 8 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn IVR đa cấp, Hiển thị số, Voicemail 4000 giờ, Mở rộng tối đa 16 đường vào analog hoặc 8 luồng E1 Tìm hiểu thêm
 17. Mypbx-4-100: Tổng đài điện thoại IP dung lượng 4 vào 100 máy lẻ

  15.870.000 ₫
  Tổng đài IP Mypbx 4 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn IVR đa cấp, Hiển thị số, Voicemail 4000 giờ, Mở rộng tối đa 16 đường vào analog hoặc 8 luồng E1 Tìm hiểu thêm
 18. Mypbx-2-100: Tổng đài điện thoại IP 2 vào 100 máy lẻ

  13.570.000 ₫
  Tổng đài IP Mypbx 2 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn IVR đa cấp, Hiển thị số, Voicemail 4000 giờ, Mở rộng tối đa 16 đường vào analog hoặc 8 luồng E1 Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang