Tổng đài IP N824-16-48 cấu hình 16 đường vào bưu điện 48 máy lẻ

Mã: N824-16-48

Tổng đài N824-16-48 Cấu hình 16 vào 48 máy lẻ analog, 16 license máy lẻ IP, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 16 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào

Liên hệ (giá chưa VAT)