Tổng đài IP N824-24-72 cấu hình 24 đường vào bưu điện 72 máy lẻ

Mã: N824-24-72

Tổng đài N824-24-72 Cấu hình 24 vào 72 máy lẻ analog, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 24 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh

Liên hệ (giá chưa VAT)