KX-TDE100-8-24: Tổng đài VoIP Panasonic 8 vào và 24 máy lẻ

Mã: KX-TDE100-8-24

Tổng đài IP Panasonic dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, tích hợp sẵn 2 kênh disa và voicmail, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP chuẩn H323 hoặc chuẩn SIP

Liên hệ (giá chưa VAT)