Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài IP Panasonic

-> Điện thoại IP sử dụng với các tổng đài IP

-> Điện thoại IP Video

Xem như là Danh sách Dạng lưới

Sản phẩm 1-25 of 48

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang
 1. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

  Từ 1.518.000 ₫

  Đến 147.798.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 256 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 2. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

  Từ 1.518.000 ₫

  Đến 134.711.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 224 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 3. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

  Từ 1.518.000 ₫

  Đến 117.967.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 176 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 4. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

  Từ 759.000 ₫

  Đến 104.121.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 144 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 5. Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - 16 đường vào PSTN và 100 license máy lẻ IP

  Từ 0 ₫

  Đến 150.719.000 ₫

  Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - 16 đường vào PSTN và 100 license máy lẻ IP, 60 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến. Tìm hiểu thêm
 6. Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 300 license máy lẻ IP

  Từ 7.498.000 ₫

  Đến 191.452.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 300 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến Tìm hiểu thêm
 7. Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 100 license máy lẻ IP

  Từ 7.498.000 ₫

  Đến 163.622.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 100 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến Tìm hiểu thêm
 8. Tổng đài Panasonic KX-NS1000BX

  19.366.000 ₫
  Tổng đài Panasonic KX-NS1000 (Chỉ gồm khung + nguồn và thẻ nhớ), Cho phép mở rộng tối đa 640 máy lẻ SIP, Mở rộng kết nối nhiều khung tổng đài Tìm hiểu thêm
 9. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

  Từ 759.000 ₫

  Đến 53.544.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 10. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

  Từ 759.000 ₫

  Đến 36.800.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 80 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 11. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

  Từ 759.000 ₫

  Đến 27.370.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 64 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 12. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

  Từ 759.000 ₫

  Đến 26.266.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 56 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 13. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

  Từ 759.000 ₫

  Đến 23.713.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 48 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 14. Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

  Từ 759.000 ₫

  Đến 22.609.000 ₫

  Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 40 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Tìm hiểu thêm
 15. Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320 - Dung lượng 16 máy nhánh

  9.430.000 ₫
  Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300. Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ. Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ) Tìm hiểu thêm
 16. Tổng đài IP Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

  9.867.000 ₫
  Tổng đài IP NS300, dung lượng 6 đường vào 16 máy nhánh, Tích hợp sẵn hiển thị số, Lời chào, Voicemail, Cho phép mở rộng tối đa 48 vào 128 máy lẻ, Tìm hiểu thêm
 17. KX-TDE100-8-24: Tổng đài VoIP Panasonic 8 vào và 24 máy lẻ

  Từ 2.622.000 ₫

  Đến 44.689.000 ₫

  Tổng đài IP Panasonic dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, tích hợp sẵn 2 kênh disa và voicmail, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP chuẩn H323 hoặc chuẩn SIP Tìm hiểu thêm
 18. KX-TDE620: Khung mở rộng tổng đài IP Panasonic KXTDE620

  13.800.000 ₫
  Khung phụ tổng đài IP Panasonic KX-TDE620, với 11 khe cắm tùy chọn, mở rộng tối đa 992 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP SIP Tìm hiểu thêm
 19. KX-TDE600: Khung chính tổng đài IP Panasonic KX-TDE600

  27.140.000 ₫
  Khung chính tổng đài IP Panasonic KX-TDE600, với 10 khe cắm tùy chọn, tích hợp sẵn 2 kênh DISA và Voicemail, 2 cổng Lan, mở rộng tối đa 992 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP SIP Tìm hiểu thêm
 20. KX-TDE200: Khung tổng đài IP Panasonic với 11 khe cắm

  31.740.000 ₫
  Tổng đài IP Panasonic KX-TDE200, với 11 khe cắm tùy chọn, tích hợp sẵn 2 kênh DISA và Voicemail, 2 cổng Lan, mở rộng tối đa 128 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP SIP Tìm hiểu thêm
 21. Tổng đài IP Panasonic KXTDE100 mở rộng đến 224 máy lẻ

  27.140.000 ₫
  Tổng đài IP Panasonic KX-TDE100, với 6 khe cắm tùy chọn, tích hợp sẵn 2 kênh DISA và Voicemail, 2 cổng Lan, mở rộng tối đa 96 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP SIP Tìm hiểu thêm
 22. KX-NS0112X - Card kích hoạt sử dụng 254 kênh thoại đồng thời

  35.190 ₫
  KX-NS0112X - Card kích hoạt sử dụng 254 kênh thoại đồng thời, 64 kênh lời chào cho tổng đài KX-NS1000, tích hợp sẵn 30 license máy lẻ IP sip, 8 license máy lẻ IP số panasonic, cho phép kết nối 2 card trên 1 tổng đài Tìm hiểu thêm
 23. KX-NS0111X - Card kích hoạt sử dụng 127 kênh thoại đồng thời

  15.525.000 ₫
  KX-NS0111X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 127 kênh gọi đồng thời, 64 kênh lời chào cho tổng đài KX-NS1000, tích hợp sẵn 30 license máy lẻ IP sip, 8 license máy lẻ IP số panasonic, cho phép kết nối 2 card trên 1 tổng đài Tìm hiểu thêm
 24. KX-NS0110X - Card kích hoạt sử dụng IP và lời chào 63 kênh

  7.498.000 ₫
  KX-NS0110X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 63 kênh gọi đồng thời, 64 kênh lời chào cho tổng đài KX-NS1000, tích hợp sẵn 30 license máy lẻ IP sip, 8 license máy lẻ IP số panasonic, cho phép kết nối 2 card trên 1 tổng đài Tìm hiểu thêm
 25. KX-NSM116X - License 16 kênh vào trung kế VoIP Sip

  19.895.000 ₫
  KX-NSM116X - License 16 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các tổng đài, Kết nối đường SIPtrunk từ VPNT, CMC, FPT... qua đường cáp quang, sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

Sản phẩm 1-25 of 48

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang