Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài IP RT

-> Điện thoại IP sử dụng với các tổng đài IP

-> Điện thoại IP Video

Xem như là Danh sách Dạng lưới

1 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
  1. Tổng đài IP RT20 (16 vào analog 60 máy lẻ SIP)

    55.200.000 ₫
    Tổng đài IP RT với 16 đường vào bưu điện ra 60 máy lẻ SIP, tích hợp sẵn lời chào gọi vào IVR, tích hợp sẵn hiển thị số, cho phép gọi qua đường truyền ADSL Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

1 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang