99.000.000 

Tổng đài IP Xorcom CXTS4000. Chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi. 1.500…

95.000.000 

Tổng đài IP Xorcom CTS3000. Chạy Redundant backup tự động 2 khung. 1.000 license máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CTS2000. 2 khung chạy redundant backup tự động khi 1 tổng…

99.000.000 

Tổng đài IP Xorcom CXT4000. 1.500 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối…

67.000.000 

Tổng đài IP Xorcom CXE3000. 1.000 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối…

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXE2000. 500 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối E1-PRI,…

65.000.000 

Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời