Liên hệ

Tổng đài Wifi 60 máy lẻ không dây kết nối qua WiFi, cho phép mở…

Liên hệ

Tổng đài Wifi 30 máy lẻ không dây kết nối qua WiFi, cho phép mở…

Liên hệ

Tổng đài Wifi 10 máy lẻ không dây kết nối qua WiFi, cho phép mở…

Liên hệ

Tổng đài Wifi 200 máy lẻ không dây kết nối qua WiFi, cho phép mở…

Liên hệ

Tổng đài Wifi 120 máy lẻ không dây kết nối qua WiFi, cho phép mở…

Liên hệ

Tổng đài không dây Senao SP801, Cự ly lên tới 5km, Kết nối tới 9…

Liên hệ

Tổng đài không dây Senao SP922, Cự ly lên tới 8km, Kết nối tới 90…

Liên hệ

Điện thoại trên biển ALCON CT458Y, Cự ly lên tới 200 KM, dùng kéo dài…

Liên hệ

Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 15 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 20 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ…

Liên hệ

Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 70 máy con không dây - Mở…

Liên hệ

Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 50 máy con không dây - Mở…

Liên hệ

Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 30 máy con không dây - Mở…

Liên hệ

Dung lượng 4 đường vào bưu điện và 20 máy con không dây - Mở…

Liên hệ

Dung lượng 4 đường vào bưu điện và 15 máy con không dây - Mở…

Liên hệ

Dung lượng 4 đường vào bưu điện và 10 máy con không dây - Mở…