Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài LG LDK1248

Xem như là Danh sách Dạng lưới

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LG LDK1248-3-16: Tổng đài LG - 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ

  Từ 3.174.000 ₫

  Đến 7.567.000 ₫

  Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Tìm hiểu thêm
 2. LDK1248-12-48: Tổng đài LG -12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ

  Từ 4.393.000 ₫

  Đến 24.863.000 ₫

  Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Tìm hiểu thêm
 3. LDK1248-12-32: Tổng đài LG - 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ

  Từ 4.393.000 ₫

  Đến 19.803.000 ₫

  Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Tìm hiểu thêm
 4. LDK1248-9-32: Tổng đài LG - 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ

  Từ 4.393.000 ₫

  Đến 18.538.000 ₫

  Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Tìm hiểu thêm
 5. LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ

  Từ 4.393.000 ₫

  Đến 10.718.000 ₫

  Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Tìm hiểu thêm
 6. LDK1248-6-16: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ

  Từ 3.795.000 ₫

  Đến 8.188.000 ₫

  Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Tìm hiểu thêm
 7. LG LDK1248-3-8: Tổng đài LG với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

  4.393.000 ₫
  Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Tìm hiểu thêm
 8. Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ)

  7.820.000 ₫
  Khung mở rộng tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, nâng khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Tìm hiểu thêm
 9. Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248

  1.035.000 ₫
  Card disa trả lời tự động 4 kênh với 10 mức truy cập và độ dài là 10 phút Tìm hiểu thêm
 10. Card mở rộng 3 đường vào và ra 16 máy lẻ tổng đài LG

  6.325.000 ₫
  Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Tìm hiểu thêm
 11. Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG

  3.795.000 ₫
  Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang