N824-8-24 – Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

Mã: N824-8-24

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh, Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ,

Liên hệ (giá chưa VAT)