Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài PABX

- Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, hiển thị số nội bộ, hiển thị số khi chuyển máy

- Tích hợp sẵn lời chào gọi vào, thời gian ghi âm lời chào 60 giây, vừa lời chào vừa đổ chuông

- Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi đi

- Đánh số máy lẻ tùy chọn, cho phép đánh 1 đến 4 số

- Múi giờ làm việc ngày đêm tự động

- Có Password (Account code) mới gọi đi được

Xem như là Dạng lưới Danh sách

20 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

20 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang