Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 – 3 vào 16 máy lẻ

Mã: KX-TES824-3-16

Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ

Liên hệ (giá chưa VAT)