Tổng đài Panasonic KX-TES824 – 6 trung kế 16 máy lẻ

Mã: KX-TES824-6-16

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ

Liên hệ (giá chưa VAT)