Tổng đài Panasonic KX-TES824 – 6 trung kế 24 máy lẻ

Mã: KX-TES824-6-24

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 8 máy lẻ

3.750.000 
Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, phù hợp cho các văn phòng, nhà xưởng, khách sạn, nhà nghỉ. Tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, hiển thị số nội bộ

KX-TE82483 - Card mở rộng panasonic 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

3.100.000 
Card KX-TE82483 - Card mở rộng 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ, dùng nâng cấp cho tổng đài KX-TES824.

KX-TE82480 - Card panasonic mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

2.900.000 
KX-TE82480 - Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ, dùng mở rộng cho tổng đài panasonic KX-TES824
9.750.000  (giá chưa VAT)