Tổng đài panasonic cũ

350.000 

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập…

4.500.000 

Card trả lời tự động KX-TD191 dung cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TD12322

4.500.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ analog, dùng cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TD1232

4.500.000 

Card mở rộng 4 đường vào bưu điện KX-TD180, dùng cho tổng đài điện thoại…

1.700.000 

Card KX-TA30877 mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, dùng cho…

1.400.000 

Card KX-TA30874 mở rộng 8 máy lẻ, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TA308 và KX-TA616

990.000 

Card trả lời tự động 2 kênh panasonic KX-TA30891, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TA308…

22.000.000 

khung phụ tổng đài panasonic KX-TD520 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16…

25.000.000 

Tổng đài panasonic KX-TD500 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

9.000.000 

Tổng đài panasonic KX-TD1232 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

4.500.000 

Tổng đài panasonic KX-TA616 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

2.500.000 

Tổng đài panasonic KX-TA308 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ…