29.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic…

23.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100,…

16.500.000 

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện…

8.900.000 

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

12.900.000 

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

9.900.000 

Card trung kế 8 kênh, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại…

6.900.000 

KX-TDA0194 - Card trả lời tự động 4 kênh lời chào và voicemail với 2x250…

6.000.000 

KX-TDA0192 - Card trả lời tự động 2 kênh lời chào và voicemail với 125…

250.000 

Jack đấu 50 chân dùng đấu nối cho các loại card tổng đài Panasonic, Siemens,…

23.735.000 

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-TDA0158, giao tiếp với 8 cổng…

350.000 

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 40…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 48…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 56…

3.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT346, màn hình hiển thị 6 dòng, dùng…

3.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT343 dùng cho các tổng đài panasonic với…

2.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT333 dùng cho các tổng đài panasonic với…

3.500.000 

Bàn lập trình số Panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn…