Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 272…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 608…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 320…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 200…

8.900.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

12.000.000 

KX-TDA6381: Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181 (không kết nối được với TDA0193) -…

7.000.000 

KX-TDA6111 - Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic…

10.700.000 

KX-TDA6110 - Card kết nối khung chính tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic…

29.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic…

23.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100,…

16.500.000 

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện…

8.900.000 

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

12.900.000 

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

9.900.000 

Card trung kế 8 kênh, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại…

1.650.000 

Bộ lưu điện dùng tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600. Thời gian lưu điện từ 6…

11.200.000 

Card mở rộng 24 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

12.000.000 

KX-TDA6181 - Card mở rộng 16 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic…