350.000 

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập…

990.000 

Bàn lập trình panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 12 phím đèn báo…

3.550.000 

Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, phù hợp…

Hết hàng
10.000.000 

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308/616, thời gian lưu điện…

1.950.000 

KX-TE82493 - hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng…