Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ…

9.750.000 

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 5 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

3.750.000 

Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, khả năng…

Liên hệ

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối…

350.000 

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập…

3.100.000 

Card KX-TE82483 - Card mở rộng 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy…

2.970.000 

Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng dung lượng…

2.900.000 

KX-TE82480 - Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ…

990.000 

Bàn lập trình panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 12 phím đèn báo…

Hết hàng
10.000.000 

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308/616, thời gian lưu điện…

1.950.000 

KX-TE82493 - hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng…

2.200.000 

KX-TE82491 - Card trả lời tự động 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng…