3.750.000 

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 - Tích hợp sẵn 4 đường vào CO, 8 cổng ra…

8.820.000 

KX-NS5290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại, sử dụng cho tổng đài KX-NS300,

2.420.000 

KX-NSF990X - License kích hoạt quản lý máy ip phone tổng đài KX-NS300

232.600.000 

KX-NSM099X - License kích hoạt quản lý 640 máy ip phonee, Sử dụng cho tổng…

Liên hệ

Trạm thu phát sóng không dây 4 kênh Panasonic KX-NS0154, Sử dụng với các tổng…

Liên hệ

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-NCP0158, Sử dụng với các tổng…

13.300.000 

KX-NSM116X - License 16 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

6.630.000 

KX-NSM108X - License 8 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

3.320.000 

KX-NSM104X - License 4 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

1.660.000 

KX-NSM102X - License 2 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

Liên hệ

KX-NS8290 - Gateway E1-ISDN 30 kênh thoại, giao tiếp qua LAN, kết nói tối đa…

27.600.000 

KX-NS0290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại và 2 cổng máy lẻ analog, sử dụng…

29.600.000 

KX-NS0112X - Card kích hoạt sử dụng 254 kênh thoại đồng thời, 64 kênh lời…

14.750.000 

KX-NS0111X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 127 kênh gọi đồng thời, 64…

11.400.000 

KX-NSM720X - License 20 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

5.700.000 

KX-NSM710X - License 10 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

2.930.000 

KX-NSM705X - License 5 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

575.000 

KX-NSM701X - License 1 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…