Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24…

11.200.000 

KX-TDA0103, card nguồn loại L dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600.

8.900.000 

KX-TDA0104, card nguồn loại M dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA200 và KX-TDA600

5.500.000 

KX-TDA0108, card nguồn loại S dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100 hoặc KX-TDA200

21.800.000 

Khung phụ tổng đài panasonic KX-TDA620 với 11 khe cắm card. Dung lượng nâng cấp…

13.800.000 

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 7 khe cắm card. Dung lượng mở rộng tối đa…

4.500.000 

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài…

43.800.000 

Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card. Dung lượng mở rộng tối đa…

19.500.000 

Tổng đài panasonic KX-TDA200 với 10 khe cắm card chính và 1 khe cắm mở…

13.800.000 

Tổng đài panasonic KX-TDA100 với 5 khe cắm card chính và 1 khe cắm mở…

3.550.000 

Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, phù hợp…

2.950.000 

Card hiển thị số 8 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100,…

7.500.000 

Card mở rộng 24 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài…

6.500.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài…

Liên hệ

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài…

4.900.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài…

1.650.000 

Bộ lưu điện dùng tổng đài panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA100D, KX-TDE100, KX-TDE200. Thời gian lưu…

Hết hàng
10.000.000 

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308/616, thời gian lưu điện…