Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 32 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 24 máy lẻ, Mở rộng tối…

22.600.000 

Khung phụ tổng đài IP Panasonic KX-TDE620, với 11 khe cắm tùy chọn, mở rộng…

62.000.000 

Khung chính tổng đài IP Panasonic KX-TDE600, với 10 khe cắm tùy chọn, tích hợp…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 272…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 608…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 320…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 200…

Liên hệ

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-NCP0158, Sử dụng với các tổng…

26.200.000 

Card DSP64: Tích hợp sẵn 16 trung kế IP và 32 thuê bao IP chuẩn…

5.850.000 

Card DSP16: Tích hợp sẵn 4 trung kế IP và 8 thuê bao IP chuẩn…

8.900.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

12.000.000 

KX-TDA6381: Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181 (không kết nối được với TDA0193) -…

7.000.000 

KX-TDA6111 - Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic…

10.700.000 

KX-TDA6110 - Card kết nối khung chính tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic…

29.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic…

23.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100,…