16.500.000 

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện…

8.900.000 

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

12.900.000 

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

9.900.000 

Card trung kế 8 kênh, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại…

1.650.000 

Bộ lưu điện dùng tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600. Thời gian lưu điện từ 6…

11.200.000 

Card mở rộng 24 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

12.000.000 

KX-TDA6181 - Card mở rộng 16 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic…

6.900.000 

KX-TDA0194 - Card trả lời tự động 4 kênh lời chào và voicemail với 2x250…

6.000.000 

KX-TDA0192 - Card trả lời tự động 2 kênh lời chào và voicemail với 125…

3.750.000 

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 - Tích hợp sẵn 4 đường vào CO, 8 cổng ra…

8.820.000 

KX-NS5290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại, sử dụng cho tổng đài KX-NS300,

2.420.000 

KX-NSF990X - License kích hoạt quản lý máy ip phone tổng đài KX-NS300

232.600.000 

KX-NSM099X - License kích hoạt quản lý 640 máy ip phonee, Sử dụng cho tổng…

Liên hệ

Trạm thu phát sóng không dây 4 kênh Panasonic KX-NS0154, Sử dụng với các tổng…

13.300.000 

KX-NSM116X - License 16 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

6.630.000 

KX-NSM108X - License 8 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

3.320.000 

KX-NSM104X - License 4 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

1.660.000 

KX-NSM102X - License 2 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…