Liên hệ

KX-NS8290 - Gateway E1-ISDN 30 kênh thoại, giao tiếp qua LAN, kết nói tối đa…

27.600.000 

KX-NS0290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại và 2 cổng máy lẻ analog, sử dụng…

29.600.000 

KX-NS0112X - Card kích hoạt sử dụng 254 kênh thoại đồng thời, 64 kênh lời…

14.750.000 

KX-NS0111X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 127 kênh gọi đồng thời, 64…

11.400.000 

KX-NSM720X - License 20 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

5.700.000 

KX-NSM710X - License 10 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

2.930.000 

KX-NSM705X - License 5 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

575.000 

KX-NSM701X - License 1 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

6.300.000 

KX-NS0110X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 63 kênh gọi đồng thời, 64…

46.500.000 

KX-NSM030X - License kích hoạt quản lý 300 máy ip phone, Sử dụng cho tổng…

23.300.000 

KX-NSM010X - License kích hoạt quản lý 100 máy ip phone, Sử dụng cho tổng…

14.000.000 

KX-NSM005X - License kích hoạt quản lý 50 máy ip phone, Sử dụng cho tổng…

16.300.000 

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 (Chỉ gồm khung + nguồn và thẻ nhớ), Cho phép mở…

580.000 

KX-NS5130 - Card kết nối khung chính với các khung mở rộng

Liên hệ

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối…

4.600.000 

KX-NS5110 - Card disa 30 kênh và xử lý IP: Kích hoạt 30 kênh lời…

2.200.000 

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện (6 số điện thoại cố định), Sử…

2.300.000 

KX-NS5174 - Card 16 máy lẻ analog sử dụng cho mọi loại điện thoại, Sử…