Liên hệ

Tổng đài nội bộ panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào bưu điện ra 32 máy…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 112 máy lẻ nội…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 104 máy lẻ nội…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 88 máy lẻ nội…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào ra 80 máy lẻ nội bộ -…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào ra 56 máy lẻ nội bộ -…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở…

250.000 

Jack đấu 50 chân dùng đấu nối cho các loại card tổng đài Panasonic, Siemens,…

23.735.000 

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-TDA0158, giao tiếp với 8 cổng…

350.000 

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập…

Liên hệ

KX-NCS4208 - License 8 IP softphone chuẩn H323 (dùng cho tổng đài KX-TDE)

Liên hệ

KX-NCS4104 - License 4 kênh trung kế IP chuẩn H323 (dùng cho tổng đài KX-TDE)

4.500.000 

Card trả lời tự động KX-TD191 dung cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TD12322

4.500.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ analog, dùng cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TD1232

4.500.000 

Card mở rộng 4 đường vào bưu điện KX-TD180, dùng cho tổng đài điện thoại…

1.700.000 

Card KX-TA30877 mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, dùng cho…

1.400.000 

Card KX-TA30874 mở rộng 8 máy lẻ, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TA308 và KX-TA616

990.000 

Card trả lời tự động 2 kênh panasonic KX-TA30891, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TA308…