22.000.000 

khung phụ tổng đài panasonic KX-TD520 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16…

25.000.000 

Tổng đài panasonic KX-TD500 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

9.000.000 

Tổng đài panasonic KX-TD1232 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

4.500.000 

Tổng đài panasonic KX-TA616 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

2.500.000 

Tổng đài panasonic KX-TA308 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ…

3.100.000 

Card KX-TE82483 - Card mở rộng 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy…

2.970.000 

Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng dung lượng…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 136…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 144…

2.900.000 

KX-TE82480 - Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 128…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 120…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 112…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 104…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 96…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 88…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 80…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 72…