Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 128…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 120…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 112…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 104…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 88…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 80…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 40…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 48…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 56…

25.000.000 

Tổng đài IP Panasonic KX-TDE200, với 11 khe cắm tùy chọn, tích hợp sẵn 2…

13.500.000 

Tổng đài IP Panasonic KX-TDE100, với 6 khe cắm tùy chọn, tích hợp sẵn 2…

3.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT346, màn hình hiển thị 6 dòng, dùng…

3.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT343 dùng cho các tổng đài panasonic với…

2.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT333 dùng cho các tổng đài panasonic với…

3.500.000 

Bàn lập trình số Panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn…

990.000 

Bàn lập trình panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 12 phím đèn báo…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 24…