Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài siemens 1120

Tổng đài Siemens hipath 1120: Dung lượng mở rộng từ 8 máy lẻ lên tối đa 16 máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số và lời chào khi gọi vào 6 kênh đồng thời.
Xem như là Dạng lưới Danh sách

7 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

7 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang