Liên hệ

Cáp V24 dùng lập trình và tính cước cho tổng đài siemens hipath 1120, 1150…

850.000 

Bộ lưu điện dùng tổng đài Siemens hipath 1120, 1150,1190. Thời gian lưu điện từ…

250.000 

Cáp kết nối card tổng đài siemens ribon cable, dùng kết nối card và tổng…

Liên hệ

Tổng đài siemens hipath 1120 với 4 đường vào bưu điện ra 12 máy lẻ,…

Liên hệ

Tổng đài Siemens Hipath 1120 mở rộng tối đa 6 đường vào bưu điện, ra…

1.800.000 

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 4 máy lẻ, dùng cho tổng…