Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ

Mã: 1150-6-30

Tổng đài siemens hipath 1150 với 6 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau.

Liên hệ (giá chưa VAT)