Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài siemens 1150

Tổng đài siemens hipath 1150 dung lượng mở rộng từ 10 đến 50 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số, Tích hợp sẵn lời chào khi gọi vào 8 kênh, chức năng đổ chuông soay vòng, hunting..Dùng cho các trung tâm tư vấn nhỏ
Xem như là Dạng lưới Danh sách

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang