Liên hệ

Cáp V24 dùng lập trình và tính cước cho tổng đài siemens hipath 1120, 1150…

850.000 

Bộ lưu điện dùng tổng đài Siemens hipath 1120, 1150,1190. Thời gian lưu điện từ…

Liên hệ

Tổng đài Siemens Hipath 1190 mở rộng tối đa 32 đường vào bưu điện, ra…

1.580.000 

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện EB800, Dùng cho dòng tổng đài điện…

950.000 

Card mở rộng 4 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens…

2.200.000 

Card mở rộng 6 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150…

1.900.000 

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 6 máy lẻ, dùng cho tổng…

2.200.000 

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ, dùng cho tổng…