Liên hệ

Tổng đài Siemens OpenScape Business X5. Dung lượng tối đa: 60 kênh Siptrunk đầu vào…

Liên hệ

TLANI8 - Card mở rộng 8 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens…

Liên hệ

TLANI4 - Card mở rộng 4 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens…

Liên hệ

SLAD16 - Card mở rộng 16 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

SLAD8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

SLU8 - Card mở rộng 8 máy lẻ số cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

SLA24 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550

35.000.000 

Khung chính tổng đài siemens hipath 3550. Version 8.0. Với 6 khe cắm nhỏ và…

Liên hệ

LUNA2 - Card nguồn cho tổng đài siemens hipath 3800

Liên hệ

SLMO2 - Card mở rộng 24 máy lẻ số dùng cho tổng đài siemens hipath…

Liên hệ

SLMO8 - Card mở rộng 8 máy lẻ số dùng cho tổng đài siemens hipath…

Liên hệ

SLMA24 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có…

Liên hệ

SLMAE200 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có…

Liên hệ

TMANI8 - Card mở rộng 8 trung kế có hiển thị số dùng cho tổng…

Liên hệ

Khung mở rộng tổng đài siemens hipath 3800. Version 8.0. Với 13 khe cắm mở…

59.000.000 

Khung chính tổng đài siemens hipath 3800. Version 8.0. Với 9 khe cắm mở rộng.…

Liên hệ

Cáp V24 dùng lập trình và tính cước cho tổng đài siemens hipath 1120, 1150…

850.000 

Bộ lưu điện dùng tổng đài Siemens hipath 1120, 1150,1190. Thời gian lưu điện từ…