Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tổng đài khách sạn

Tổng đài điện thoại sử dụng cho khách sạn với đầy đủ tích năng

- Quản lý khách sạn

- Quản lý ăn uống ngủ nghỉ

- Quản lý cước phí phát sinh

- Chức năng mini bar

- Chức năng báo thức bằng thông báo âm thanh

- Không phát sinh phần mềm, tất cả hoạt động trên giao diện web

- Hỗ trợ API cho các phần mềm thứ 3 kết nối vào hệ thống

-....

Tổng đài dùng cho khách sạn

Tổng đài dùng cho khách sạn

Tổng đài dùng cho khách sạn

Tổng đài dùng cho khách sạn

Tổng đài dùng cho khách sạn

Tổng đài dùng cho khách sạn

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm như lựa chọn.