2.450.000 

Card 16 máy lẻ analog DX16, dùng cho tổng đài D256A lên tối đa 256…

1.450.000 

Card 8 đường vào bưu điện DC8, cho phép kết nối tối đa 4 card…

19.500.000 

Tổng đài D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy, Full…

1.100.000 

Tổng đài điện thoại Pabx MS108. Dung lượng 1 đường vào bưu điện 8 máy…

13.900.000 

Tổng đài điện thoại Pabx CP16128, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích…

12.900.000 

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích…

750.000 

EX8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài CP832 và CP1696,

3.500.000 

Tổng đài điện thoại Pabx CS416. Dung lượng 4 đường vào bưu điện 16 máy…

2.500.000 

Tổng đài điện thoại Pabx CS308. Dung lượng 3 đường vào bưu điện 8 máy…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Pabx CS208. Dung lượng 2 đường vào bưu điện 8 máy…

4.500.000 

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 16 máy lẻ. Tích…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 96 máy lẻ. Tích…

Liên hệ

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ, Full tính năng:…

Liên hệ

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ, Full tính năng:…

Liên hệ

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ, Full tính năng:…

Liên hệ

Tổng đài D256A dung lượng 8 đường vào 144 máy lẻ analog, Full tính năng:…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 64 máy lẻ. Tích…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 56 máy lẻ. Tích…