Tổng Đài Điện Thoại

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP

Phân phối các loại tổng đài điện thoại Grandstream, Panasonic, Nec, LG, tổng đài IP, Tổng đài Call Center. Giải pháp tổng đài cho Công ty, Tập Đoàn, Khách sạn. Giá Tốt Nhất.

Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài hoạt động đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

8.070.000 

Tổng đài ip UCM6300A, Hỗ trợ Siptrunk kết nối các nhà mạng, tích hợp 250…

10.450.000 

Tổng đài ip UCM6301 500 máy lẻ 75 cuộc gọi đồng thời 1 Cổng PSTN…

15.750.000 

Tổng đài ip UCM6302A, Hỗ trợ Siptrunk kết nối các nhà mạng, tích hợp 500…

18.250.000 

Tổng đài ip UCM6302, 1000 máy lẻ, 150 cuộc gọi đồng thời, 2FXO/2FXS, Kết nối…

30.250.000 

Hỗ trợ 1.000 máy nhánh, 150 cuộc gọi đồng thời Hỗ trợ Siptrunk kết nối…

43.625.000 

Tổng đài ip UCM6308A cung cấp 1.500 máy lẻ IP, kết nối Siptrunk tới các…

18.500.000 

Tổng đài chạy backup tự động HA100, kết nối vào 2 bộ tổng đài UCM6510…

18.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6208. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail.…

13.800.000 

Tổng đài IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail. Với 4 đường…

10.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail. Với 2…

Liên hệ

Tổng đài Wifi 60 máy lẻ không dây kết nối qua WiFi, cho phép mở…

Liên hệ

Tổng đài Wifi 30 máy lẻ không dây kết nối qua WiFi, cho phép mở…

Liên hệ

Tổng đài Wifi 10 máy lẻ không dây kết nối qua WiFi, cho phép mở…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại IP UCM6408. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường…

25.600.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6116. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 16 đường…

19.900.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6108. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường…

13.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6104. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 4 đường…

7.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6102. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 2 đường…